Email Dùng Thử Email CSKH Email Mở Email gửi

0 đ /Email

220.000 đ /Tháng

120 đ /Email

7 đ /Email

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Số lượng email gửi / tháng : 500từ 5000
Thời gian đăng kí tối thiểu : 1 tháng
Khuyến mãi : 200đ/mail
Tổng số lượng email :
Tổng số lượng email KM:
Tốc độ gửi (mail/giờ) : Không giới hạn~ 10.000~ 10.000
Quản lý danh sách email : từ 500 người
Hỗ trợ kỹ thuật :
Chọn lọc đối tượng :
Thiết kế Template : Cơ bản
Thông kê chiến dịch :

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

 
Dịch vụ tặng kèm Thời gian  
Giảm 10%  Đăng ký 12 tháng Đặt mua
Giảm 20% Đăng ký 18 tháng Đặt mua
Giảm 10% Google Adwords Đăng ký 12 tháng Đặt mua
Giảm 10% Facebook ADS Đăng ký 12 tháng Đặt mua