Gói Email Marketing Khởi động

Gói Email Marketing Khởi động là bước khởi động cho các doanh nghiệp có nhu cầu chạy các email marketing.
Email Dùng Thử Email CSKH Email Mở Email gửi

0 đ /Email

220.000 đ /Tháng

120 đ /Email

7 đ /Email

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Số lượng email gửi / tháng : 500từ 5000
Thời gian đăng kí tối thiểu : 1 tháng
Khuyến mãi : 200đ/mail
Tổng số lượng email :
Tổng số lượng email KM:
Tốc độ gửi (mail/giờ) : Không giới hạn~ 10.000~ 10.000
Quản lý danh sách email : từ 500 người
Hỗ trợ kỹ thuật :
Chọn lọc đối tượng :
Thiết kế Template : Cơ bản
Thông kê chiến dịch :

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

 
Dịch vụ tặng kèm Thời gian  
Giảm 10%  Đăng ký 12 tháng Đặt mua
Giảm 20% Đăng ký 18 tháng Đặt mua
Giảm 10% Google Adwords Đăng ký 12 tháng Đặt mua
Giảm 10% Facebook ADS Đăng ký 12 tháng Đặt mua