Bảng giá Tháng 9/2015

Bảng giá Email marketing là gì?

Email marketing là một hình thức kinh doanh dựa trên hoạt động gửi email đến các địa chỉ mail chủ đích nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giữ liên lạc với khách hàng hiện tại hay cung cấp thông tin khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của một công ty, doanh nghiệp. Nói theo cách khác, email marketing đơn giản là hình thức marketing bằng email.

Thông qua đó, email marketing sẽ xây dựng mối quan hệ, tạo lòng tin với khách hàng, thúc đẩy nhanh khả năng mua hàng, sử dụng sản phẩm của họ, tăng tỉ lệ hoàn vốn đầu tư và tạo ra cầu nối giao tiếp giữa doanh nghiệp với khách hàng.
Bảng giá email mở

Email gửi đi

Email tự gửi