Gói SMTP Server 1000mail/giờ

Sau khi hoàn thành triển khai, khách hàng sở hữu một hệ thống email marketing hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng:

1- Máy chủ SMTP sử dụng nhiều IP 
 
2- Hệ thống gởi chiến dịch email và xem thống kê. ( Bao gồm email mở, email click, email fw....)
 
3- Hệ thống xử lý mail bounce nhằm phát hiện và loại bỏ các email chết, tránh tình trạng gởi lại email chết một lần nữa.
 
4- Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng hệ thống 
 
 
 
 

 

Gói 4000mail/h Gói 2000mail/h Gói 1000mail/h Gói 8000mail/h

4.500.000 đ /Tháng

2.000.000 đ /Tháng

1.500.000 đ /Tháng

9.000.000 đ /Tháng

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Số lượng IP :643216128
Số mail gửi/giờ :4000200010008000
Tài khoản SMTP :6548
EmaiL marketing :
Hỗ trợ kỹ thuật :
Hỗ trợ mẫu email :4316
Thời gian đăng kí tối thiểu : 3 tháng3 tháng3 tháng3 tháng
Hỗ trợ trong 2h :

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua