Làm thế nào để chạy sự kiện với online marketing?

Làm thế nào để chạy sự kiện với online marketing?
Giải pháp marketing online

 
Chuẩn bị chạy sự kiện đôi lúc khiến bạn cảm thấy như đang trong một cuộc thi marathon vậy. Một tháng trước khi bạn thông báo sự kiện với công chúng, bạn và đội của mình đã phải bắt đầu lên concept cho sự kiện, đặt địa điểm, tìm MC và tổ chức hoạt động, chuẩn bị vật liệu dụng cụ...và rất nhiều thứ khác nữa. Không thể phủ nhận rằng tổ chức sự kiện bao gồm hàng "tấn" việc.

Một vấn đề khác chính là việc "Làm thế nào để có nhiều người biết đến event của bạn? Và làm thế nào để họ tự nguyện đăng kí tham gia?".Đừng lo: Có rất nhiều cách thu hút sự chú ý của mọi người trên mạng. Email marketing, mobile marketing, SEO, và mạng xã hôi đều đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng cáo sự kiện của bạn.

Giải pháp marketing online chuyên nghiệp
Giải pháp marketing online chuyên nghiệp
Giải pháp marketing online chuyên nghiệp HCM
Công ty Giải pháp marketing online chuyên nghiệp

Công ty Giải pháp marketing online
Công ty Giải pháp marketing online
Công ty Giải pháp marketing online HCM
Công ty Giải pháp marketing online

 

Nguồn: Hubspot