Giới thiệu công ty

•Thành lập Năm 2015 bởi những người có kinh nghiệm trong ngành Email Marketing SMTP Server

 
•Đội ngũ nhân viên Tâm huyết, Năng động, Sáng tạo chuyên về lĩnh vực Marketing Online

 
•Tầm nhìn: Trở thành một đơn vị cung cấp giải pháp hiệu quả với chi phí hợp lý nhất về lĩnh vực Marketing Online

Opendigital,