[Infographic] Thương hiệu cần gì cho một chiến dịch Email Marketing thành công?

Không có công thức bí mật nào cho một chiến dịch email marketing thành công. Tất cả đều dựa trên sự nắm vững các nguyên tắc, thấu hiểu khách hàng để tối ưu nội dung và hình thức của email.

Infographic dưới đây, OpenDigital.vn sẽ cập nhật cho bạn các xu hướng và gợi ý để có một chiến dịch email marketing thành công.